Trang chủ » Vai Trò Của Kali

Vai Trò Của Kali

  • Vai Trò Của Kali Đối Với Cây Trồng

    Vai Trò Của Kali Đối Với Cây Trồng

    24/06/2021

    1.Kali Trong Cây Trồng Tỷ lệ Kali trong cây biến động trong phạm vi từ 0,5 – 6 % chất khô và lượng Kali trong thân lá thường cao hơn lượng Kali trong hạt, trong rễ và trong củ. Khác vơí đạm...