Trang chủ » Vai Trò Của Boron

Vai Trò Của Boron

  • Vai Trò Của Boron Đối Với Cây Trồng

    Vai Trò Của Boron Đối Với Cây Trồng

    28/06/2021

    1.Boron Trong Cây Trồng Bo là nguyên tố dinh dưỡng vi lượng cần thiết đối với cây trồng đặc biệt là cây ăn quả. Ở Việt Nam các kết quả nghiên cứu cho thấy 78% tổng lượng đất là đất nghèo Bo....