Trang chủ » sâu đục thân

sâu đục thân

  • Biện pháp phòng trừ sâu đục thân bướm hai chấm

    Biện pháp phòng trừ sâu đục thân bướm hai chấm

    02/09/2021

    Sâu đục thân bướm hai chấm là loại sâu chuyên gây hại cây lúa ở giai đoạn cây phát triển trưởng thành, đây là loại sâu phá hại trên diện rộng vì vậy trong quá trình canh tác bà con cần hết...