Trang chủ » sắt đối với cây trồng

sắt đối với cây trồng

  • Vai Trò Của Sắt Đối Với Cây Trồng

    Vai Trò Của Sắt Đối Với Cây Trồng

    29/06/2021

    1.Sắt Trong Cây Trồng Rễ cây hấp thu sắt chủ yếu ở hai dạng Fe2+ và Fe3+ + Dạng Fe3+ thường được khử thành Fe2+ trước khi rễ hấp thu. + Dạng Fe2+ được hấp thu và tồn tại nhiều trong cây...