Trang chủ » Sâu Bệnh hại cây trồng » Cách khắc phục hoa hồng bị vàng lá khi mới mua về

Cách khắc phục hoa hồng bị vàng lá khi mới mua về

Cắt tỉa toàn bộ lá bị vàng đi, cắt tỉa gần một nửa cây hoa hồng để giảm lượng nước bị mất, bỏ bớt đi phần giá thể cũ, loại bỏ các rễ cây hồng bị hưu hỏng. sử dụng chậu mới, ngoài ra nếu sử dụng trồng lại chậu cũ cần được rửa sạch để ráo trước khi trồng.

Chỉ hạn chế chứ không phải không được tưới, tưới sớm để tránh lá bị khô nhanh. không nên tưới nước muộn. cây hạ thổ sẽ khỏe nhanh thôi, bạn cũng có thể bón trico vào gốc hạn chế các oại nấm bệnh khác

hoa hồng bị vàng lá hoài

hoa hồng bị vàng lá hoài

cây hị héo nhanh chóng khi mới mua về

cây hị héo nhanh chóng khi mới mua về

Từ khóa:
Bài viết liên quan