#1【Thuốc Sát Khuẩn Physan】đặc Trị Thối Nhũn Cho Lan