Trang chủ » Điều khoản & điều kiện

Điều khoản & điều kiện

Xin chào tất cả mọi người đến với trang mua bán cây trồng. Chúng tôi cập nhật các điều khoản thỏa thuận về việc sử dụng trang web mà không cần thông báo tới các bạn. Việc bạn sử dụng trang web  này là bạn đã đồng ý với các điều khoản sau đây của chúng tôi.

Trách nhiệm của người sử dụng

Khi các bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, các bạn phải cam kết rằng mình có đầy đủ độ tuổi theo quy định của pháp luận, không hạn chế người theo các cấp bậc xã hội.

Bạn hiểu và đồng ý rằng các dịch vụ có thể bao gồm các thông tin quảng cáo, thông tin liên lạc URL, các thông tiên mà chúng tôi cập nhật trên trang web và bạn sẽ không có quyền từ chối các thông tin này.

Nội dung trang web

Chung tôi đã lựa chọn kỹ lưỡng các thông tin trang web từ nguồn cung cấp thông tin tin cậy để cung cấp cho quý vị các bạn đúng như thực tế. nhưng chúng tôi không đảm bảo tính mới nhất, chính xác nhất và đầy đủ hoàn toàn, vì vậy chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật lại các nội dung trang web

Quyền sở hữu

Chúng tôi sở hữu trang web này. Bất cứ phần nềm nào được sử dụng và thông tin giới thiệu cho bạn thông qua trang web của chúng tôi đều được bảo về bởi quyền sở hữu trí tuệ

Chúng tôi có thẩm quyền chỉnh sửa trang web, cập nhật, thay đổi, xóa bỏ hoặc chấm dứt toàn toàn các thông tin mà không cần thông báo cho người sử dụng.

Luật pháp áp dụng

Trang web này được dự điều chính của pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam