Trang chủ » Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Cảm ơn quý khách đã truy cập vào website của mua bán cây trồng. Chúng tôi hiểu rằng sự an tâm của tất cả khách hàng trong việc lưu trữ và bảo mật thông tin cá nhân là rất quan trọng. Chính vì vậy chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của trồng cây, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để mọi thông tin người trồng cây cung cấp cho chúng tôi được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép.

 

Mục đích thu thập thông tin

Khi đăng kí nhận thông tin website của mua bán cây trồng hoặc khi muốn trao đổi, nhận được sự tư vấn trực tiếp của người trồng… cây trồng sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin về giống cây trồng và bệnh thường găp ở cây

 

Chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin người trồng đã cung cấp để cung cấp và thông tin theo yêu cầu của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng những thông tin của bạn để cải thiện bố cục và nội dung trang web cho phù hợp với người dùng, nhận diện khách vào web, gửi những thông tin về cây trồng. Nếu không muốn nhận thông tin từ phía chúng tôi, bạn có thể từ chối bất cứ lúc nào.

 

Bảo mật

Để sẽ bảo mật thông tin giống cây trồng, an toàn thông tin là trên hết. Chúng tôi có biện pháp thích hợp về kĩ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập trái phép, hoặc tiêu hủy, làm thiệt hại cho thông tin của bạn. Các thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi thu thập trên máy chủ an toàn, lưu trữ tập trung, sao lưu và mã hóa dữ liệu. Nhân viên quản trị thông tin và các nhân viên liên quan chỉ được truy cập có giới hạn và phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn bảo mật.

 

Quý khách tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

 

Chia sẻ thông tin

mua bán cây trồng biết rằng thông tin giống cây trồng mới là một phần rất quan trọng trong việc phát triển khu vườn vì vậy chúng tôi cam kết không bán, trao đổi thông tin người bệnh cho một bên thứ 3 nào khác. Trừ những trường hợp sau, thông tin của người bệnh có thể được chia sẻ cho bên thứ 3:

 

– Có sự đồng ý chia sẻ của người trồng cây.

 

– Khi có sự yêu cầu của cơ quan pháp luật có thẩm quyền và việc này là cần thiết, phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý.

 

– Khi những thông tin đó cần cung cấp để thực hiện việc bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn của chúng tôi, của người trồng cây, cá nhân/tổ chức khác có liên quan trong việc trao đổi thông tin để phòng chống gian lận và giảm rủi ro.

 

– Khi những thông tin đó cần cung cấp để đối chiếu hoặc làm rõ thông tin với bên thứ ba để bảo đảm sự chính xác thông tin.

 

Quyền lợi người trồng cây và cung cấp thông tin

Người trồng cây có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót về dữ liệu của bạn mà không mất phí. Bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị dịch vụ.

 

mua bán cây trồng xin trân trọng cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng thông tin của chúng tôi!